Styrelsen

ORDFÖRANDE
Tomas Karlsson

SEKRETERARE
Agnetha Bergvall

KASSÖR
Eva-Gun Karlsson