Upplysningar kring våra prov besvaras av Agnetha Bergvall på 070-781 78 74