SK Åsaka arrangerar normalt fyra prov per år i klasserna BH/VT, BSL-1-3 samt IGP-1-3.

Anmälan görs genom http://www.sbktavling.se

Observera att PM endast kommer att presenteras på SBK Tävling. PM kommer alltså inte att mailas ut till deltagarna. Detta enligt beslut från SBK.

Övriga upplysningar kring våra prov besvaras av Agnetha Bergvall på: 070-781 78 74