Styrelsen

ORDFÖRANDE

Tomas Karlsson

SEKRETERARE

Agnetha Bergvall

KASSÖR

Eva-Gun Karlsson