SK Åsaka arrangerar fyra prov under 2020 i klasserna BH/VT, BSL-1-3 samt IGP-1-3.
Provtillfällena är
2020-04-26
2020-07-05
2020-09-20
2020-11-08

Anmälan görs genom http://www.sbktavling.se

Observera att PM endast kommer att presenteras på SBK Tävling. PM kommer alltså inte att mailas ut till deltagarna. Detta enligt beslut från SBK.

Övriga upplysningar kring våra prov besvaras av Agnetha Bergvall på 070-781 78 74