SK Åsaka arrangerar oftast tre prov per år. Tävlingsdagarna för 2020 kommer att visas här.

Anmälning sker genom http://www.sbktavling.se

Observera att PM endast kommer att presenteras på SBK Tävling. PM kommer alltså inte att mailas ut till deltagarna. Detta enligt beslut från SBK.

Övriga upplysningar kring våra prov besvaras av Agnetha Bergvall på 070-781 78 74